ـعشقـ منـ ...

ـعشقـ منـ ...

سلام!
خوش آمدید!
من چیزی نیستم که در مورد خودم بگم!!!
هر چی که هستم از خدا دارم! :)

.............................................................
عاغا
جون من نظر بزارین!!!!!


  • ۱
  • ۰

شب بودوماه واختر و شمع ومن وخیال 

خواب از سرم به نغمه مرغی پریده بود

در گوشه اتاق فرو رفته در سکوت 

رویای عمر رفته مرا پیش دیده بود


  • ۱
  • ۰

 افسانه! بهارخنده زد و ارغوان شکفت

در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر

دست از گمان بدار

با مرگ نحس پنجه میفکن

  • ۱
  • ۰

من امشب در سکوتم، سکوتی سخت و سنگین

تو را خواهم در این بزم، شدم تنهای غمگین

اتاق خونه من، شده مهموون غمهام

همش توو فکر اینم، چرا رفته خوشیهام

  • ۱
  • ۰


من در کشوری زندگی می کنم که

دویدن سهم کسانی است که هرگز نمی رسند

و رسیدن سهم کسانی که هرگز نمی دوند...

ارزش مردگانش چندین برابر زندگانش است..

در سرزمین من مردمانش با نفرت بیشتری به بوسیدن دو عاشق نگاه می کنند 

تا صحنه ی اعدام یک انسان

در سرزمین من. . . 


  • ۰
  • ۰

نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی باش که بسوزانی

بهاری باش که برویانی …

نوروزتان مبارک!!!!